فرم ارزیابی تحصیلی

مرحله 1 از 5 - اطلاعات فردی

اطلاعات فردی

محل تولد
سال تولد(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)

تعداد فرزندان(ضروری)

اطلاعات سربازی و گذرنامه

آیا گذرنامه دارید؟(ضروری)

آیا گذرنامه شما اعتبار دارد؟(ضروری)

آیا این اولین گذرنامه شما می باشد؟
آیا باید برای مسافرت باید اجازه خروج بگیرید و وسیقه بپردازید؟

اطلاعات قیم مالی

با توجه به اینکه گروه ما دانشگاهها و کالج های بسیاری را در کشورهای مختلف جهان نمایندگی دارد، لطفا به این بخش پاسخ دقیق دهید تا بتوانیم بهترین کشور را برای تحصیل به شما معرفی نماییم.
* لطفا از نوشتن شغل آزاد بپرهیزید.
قیم مالی شما چه نسبتی با شما دارد؟(ضروری)

حداكثر توانایی مالی قیم شما معادل دلار چه میزان است؟(ضروری)

فهرست